Zapomniałeś hasła?

Nr konta: 17 8642 1155 2015 1502 9319 0001

Pilne komunikaty! Ostatnia aktualizacja 2018-04-11 14:00:44

Obw. 177pk - pol. dewizowe na rogacze

Informuję , że w związku z planowanym polowaniem dewizowym na rogacze w obw. 177pk Nadleśnictwo Bircza,  wstrzymuje się odstrzał rogaczy łownych do odwołania.


Darz Bór    Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
11 dni temu, 2018-05-09 13:19:47

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Patrz pilne komunikaty - po zalogowaniu.


 

Dodał: Łowczy
37 dni temu, 2018-04-13 08:21:20

Jubileusz 40-lecia założenia Koła

Zarząd Koła w ślad za Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego "Żbik" w Przemyślu z dnia 25 lutego 2018 r. informuję Koleżanki i Kolegów, że uczestnictwo  w Jubileuszu 40-lecia powstania Koła jest uzależnione od wpłaty 150 złotych od osoby do dnia 30 marca 2018 r.

 

Wpłatę należy dokonać na konto koła: 17 8642 1155 2015 1502 9319 0001 

 

z dopiskiem "JUBILEUSZ"

 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie wpłaty telefonicznie bądż SMS-em do Łowczego Koła. tel. 605 531 241 lub do Kol. Marty Dąbek. tel. 504299022

 

Darz Bór             Jerzy Bar

 


Dodał: Łowczy
79 dni temu, 2018-03-02 21:00:14

Obw. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga

Informuję, że z dniem 23.01.2018 r. w obw. łow. 145pk został wykonany plan pozyskania jeleni byków i jeleni łani.


Zakaz dstrzału !!!


Darz Bór                                                               Łowczy J.B.          

Dodał: Łowczy
115 dni temu, 2018-01-25 10:53:08

Obw. 177pk - Nadleśnictwo Bircza

Informuję, że plan jeleni byków, łań i cieląt w obw. 177pk wykonany w 100%.


Zakaz odstrzału !


Darz Bór                 Łowczy  J.B.

Dodał: Łowczy
125 dni temu, 2018-01-15 09:17:40

Obw. 177pk

Informuję, że w obw. łow. 177pk - Nadleśnictwo Bircza plan jeleni byków w I, II i III kl. wiekowej wykonany w 100%. Zakaz odstrzału.


Barz Bór                 Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
148 dni temu, 2017-12-23 18:23:44

Postępowanie z patrochami dzików

Informuję, w jaki sposób należy postępować z patrochami dzików.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 ZG PZŁ z dnia 30 listopada 2017 roku wprowadza się Wytyczne w zakresie zasady postępowania z parochami pozyskanymi dzików w wyniku polowań.

WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.   Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem ASF.

WARIANT I

1. Przed rorpoczęciem wytrzewienia dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół do którego będą deponowane niejadalne części dzika.

2. Dół powinien być wykopany możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak by można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 - 0,7 metra, tak by pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwiać dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim.

3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezenfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającymzwierzęta.

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwa ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.

WARIANT 2

1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. I.

2. Wykaz podmiotów , o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektora Weterynarii.

3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt. 2 Wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczone są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Proszę o stosowanie w/w pocedur.

Darz Bór                            Łowczy J.B.       

Dodał: Łowczy
158 dni temu, 2017-12-13 11:27:41

Obw. 177pk - polowanie zbiorowe odwołane

Informuję, że w związku z brakiem zgłoszeń myśliwych na polowanie zbiorowe w dniu 9 grudnia br. w obw. 177pk  polowanie się nie odbędzie.


Darz Bór                                                             Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
164 dni temu, 2017-12-07 09:29:29

1 2 3 4 5 6 ...następna