Zapomniałeś hasła?

Nr konta: 17 8642 1155 2015 1502 9319 0001

Pilne komunikaty! Ostatnia aktualizacja 2012-03-21 21:54:09

Najbliższe posiedzenie zarządu koła _ odwołane

Zarząd koła informuje, że najbliższe posiedzenie, które ma się odbyć w dniu 5 grudnia br. zostało odwołane. O nowym terminie posiedzenia zarząd poinformuje na stronie internetowej koła.


Prezes


Adam Chmielowski

Dodał: A. C.
4 dni temu, 2016-11-30 14:12:22

Obw. łow. 177pk - Nadleśnictwo Bircza (odwołane polowanie zbiorowe)

Informuję, że polowanie zbiorowe w dniu 27 listopada 2016 r. w obw. 177pk  Dobrzanka nie odbędzie sie w związku z bardzo małym zainteresowaniem mysliwych.

 

Darz Bór

 

Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
9 dni temu, 2016-11-25 08:54:19

ODSTRZAŁ REDUKCYJNY BOBRÓWINFORMACJA


 


Zarząd Koła Łowieckiego „Żbik” w Przemyślu na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego woj. podkarpackiego wprowadza odstrzał redukcyjny bobrów na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koło.


Odstrzał redukcyjny bobrów nie może być wykonywany równocześnie z polowaniem indywidualnym.


Myśliwy obowiązany jest do wpisania wykonywania odstrzału w ewidencji myśliwych wykonujących odstrzał redukcyjny bobrów oraz ewidencjonowania pozyskanych bobrów w w/w ewidencji i upoważnieniu a także niezwłocznego powiadomienia łowczego koła o pozyskaniu bobra(ów) w ramach odstrzału redukcyjnego.


Odstrzelone bobry stanowią własność myśliwego, dokonującego odstrzału, jako częściowa rekompensata kosztów pozyskania.


Odstrzelone bobry przeznaczone do celów konsumpcyjnych należy poddać badaniom weterynaryjnym pod katem stwierdzenia  bądź wykluczenia włośnia.


 Myśliwych zainteresowanych odstzałem bobrów proszę o skontaktowanie się z Łowczym.


 


Darz Bór


Łowczy - J.B. 


Dodał: Łowczy
10 dni temu, 2016-11-24 08:18:32

Obw. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga

Informuję, że w obw. 145pk Nadleśnictwo Kańczuga plan pozyskania sarn koźlat został wykonany.   Zakaz odstrzału !!!


Darz Bór


Łowczy - J.B.

Dodał: Łowczy
20 dni temu, 2016-11-14 12:11:17

Obw. 177pk - Nadleśnictwo Bircza

Informuję Koleżanki i Kolegów, że planowane polowanie zbiorowe nr 2 w obw. łow. 177pk (Roztoka, Kuźmina) w dniu 5 listopada br. nie  odbędzie się w związku z bardzo małym zainteresowaniem myśliwych.


Darz Bór


Łowczy J.B

Dodał: Łowczy
31 dni temu, 2016-11-03 09:36:12

Inwentaryzacja liczebności zwierzyny - odwołane polowanie hubertowskie

Informuję, że na polecenie Ministra Środowiska - prof. dr. hab. Jana Szyszko - Polski Związek Łowiecki został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji liczebności dzika na terenie całego kraju. W zwiazku z powyższym w dniu 18 października br. łowczowie kół wezmą udział w naradzie w Nadleśnictwach (więcej informacji po naradzie).

 

Inwentaryzacja odbędzie się w dniach 22 i 23 oraz 29 i 30 października br.

 

W tych dniach obowiazuje zakaz polowań. Członkowie i kandydaci koła zobowiązani są w w /w dniach do dyspozycyjności Zarządu Koła - będą brać udział w liczeniu dzików w obw. 145pk i obw. 177pk.

 

W związku z tym informuję, że polowanie hubertowskie w kole, które miało odbyć się w dniu 22 października jest odwołane.

 

Darz Bór

 

Łowczy J.B

Dodał: Łowczy
49 dni temu, 2016-10-16 17:14:05

Obw. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga

Informuję, że w obw. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga wykonano plan pozyskania jeleni łań w 100%. Zakaz odstrzału !!!!


Darz Bór


Łowczy J.B

Dodał: Łowczy
56 dni temu, 2016-10-09 22:29:25

Obw. łow. 145pk - Nadleśnictwo Kańczuga

Informuję, że w obw. 145pk Nadleśnictwo Kańczuga plan pozyskania jeleni byków w I i II kl. wiekowej wykonany w 100% .   Zakaz odstrzału !!!!


Darz Bór


Łowczy J.B.

Dodał: Łowczy
62 dni temu, 2016-10-03 07:31:07

1 2 3 ...następna