Koło Łowieckie „Żbik” w PrzemyśluW N I O S E K
ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWIE

Informacja dotycząca przetwarzania danych - obowiązek informacyjny

 • Dane z formularza są wykorzystane tylko i wyłącznie do celu kontaktu ze zgłaszającym szkode
 • Zgłoszenie szkody oraz wypełnienie formularza jest dobrowolne, kopiowanie oraz udostępnianie danych w jakiejkolwiek formie bez zgody Koła Łowieckiego Żbik w Przemyślu jest zabronione, wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Administratorem strony jest:
  Koło Łowieckie "Zbik" w Przemyślu
 • OŚWIADCZENIE RODO
  Ja niżej podpisany/na oświadczam, iż zapoznałem/am się z tekstem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie a ochronie danych ,,RODO") oraz z tekstem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 poz. 920 z roku 2002 tj. ze zm. ). Oświadczam, iż przepisy co do wymogów postepowania przy przetwarzaniu, gromadzeniu danych osobowych sa mi znane i wyrażam zgody na gromadzenie i przetwarzania moich danych osobowych przez Zarząd Koła Łowieckiego Żbik w Przemyślu dla celów:
  - prowadzenia ewidencji i szacowania szkód w uprawach oraz ich wypłat.
  Jednoczegnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.


Oświadczenie zgłaszającego szkode

Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą uprawy, na której wystąpiła zgłoszona szkoda. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego. ( Art.. 286 § 1 kodeksu Karnego – „ Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd … podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” )